Budowa i działanie instalacji odwadniających

Instalacje odwadniające to jedne z najważniejszych systemów, które umożliwiają obniżenie poziomu wód gruntowych i pozbycie się nadmiaru wody z placu budowy. Metod odwadniania jest co najmniej kilka, a każdy z systemów charakteryzuje się odmienną budową oraz innym charakterem prowadzonych robót. Jaka jest budowa i działanie najpopularniejszych instalacji odwadniających? Odpowiemy w naszym artykule.

Jakie jest działanie systemów odwadniania?

Systemy odwadniania działają na wiele sposobów – wszystko w zależności od rodzaju, miejsca i skali inwestycji. Mają natomiast jeden cel: odprowadzenie wody. Wykorzystuje się je zarówno podczas obniżenia poziomu wód gruntowych tak, aby teren odpowiadał charakterowi budynku, jak i do odpompowywania wód doprowadzonych do wykopu w wyniku opadów czy roztopów. Prace w gruncie wykonywane są przy pomocy różnego sprzętu. Jak mówi specjalista z UPRENT – wynajem pomp i sprzętu do odwodnień:

Sama zasada działania systemów odwadniania jest prosta. Mają one za zadanie przepompowanie wody z jednego miejsca do drugiego. Czasami jest to zbiornik retencyjny, kanalizacja, ściek, studni, ale też oczko wodne czy rzeka. Prace w gruncie zwykle prowadzone są za pomocą studni depresyjnych, pomp powierzchniowych lub igłofiltrów. Wszystko zależy od warunków hydrogeologicznych i bieżących potrzeb.

Rodzaje systemów odwadniania

Wybór metody odwadniania terenu zależy przede wszystkim od intensywności opadów, ukształtowania terenu i warunków gruntowych. Wyróżnić można wiele sposobów na odwodnienie, m.in. odwodnienie igłofiltrami czy studniami depresyjnymi.

  • Odwodnienia igłofiltrami – najpopularniejsze i najskuteczniejsze w przypadku obniżania poziomu wód gruntowych. Instalacja składa się z igłofiltrów będące punktami ujęcia wody, kolektorów ssących podłączonych do agregatu pompowego oraz szeregu akcesoriów jak rury przelotowe, węże zrzutowe, łuki i szybkozłącza.
  • Drenaż pionowy – umożliwia odprowadzenie wody gruntowej z terenu na kilku poziomach i świetnie sprawdza się na placach budowy do okresowego odwadniania wykopów.
  • Drenaż poziomy – układany jest na dnie wykopu budowlanego i umożliwia częściową wymianę gruntu na niskoprzepuszcalnych glebach. Często wykorzystuje się do trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.
  • Studnie depresyjne – system składający się z kilku wąskich odwiertów z umieszczonymi pompami głębinowymi. Umożliwiają wypompowanie wody z bardzo głębokich wykopów.

Author: gladziegipsowe.com.pl